Lid Worden

Klik op Lid worden voor het inschrijfformulier

Wijzigingen zoals adres, telefoonnummer of andere zaken kunt u doorgeven aan onze secretaris te mailen.

Categorieën Lidmaatschappen

Seizoen 2018-2019 Club  Bonds Totaal
Contributie Contributie
U06 – Guppen (jonger dan 6 jaar) € 137,00 € 19,00 € 156,00
U08 – Turven (jonger dan 8 jaar) € 137,00 € 19,00 € 156,00
U10 – Benjamins (jonger dan 10 jaar) € 137,00 € 19,00 € 156,00
U12 – Minis (jonger dan 10 jaar) € 138,00 € 24,00 € 162,00
U14 – Cubs (jonger dan 14 jaar) € 156,00 € 24,00 € 180,00
U16 – Junioren (jonger dan 16 jaar) € 165,00 € 30,00 € 195,00
U18 – Colts (jonger dan 18 jaar) € 177,00 € 51,00 € 228,00
U20 – Heren (spelend) (jonger dan 20 jaar) € 255,00 € 55,00 € 310,00
UXX – Studenten* (spelend) € 201,00 € 69,00 € 270,00
Senior Heren (spelend) € 255,00 € 69,00 € 324,00
Senior Dames (spelend) € 213,00 € 69,00 € 282,00
Recreant Senior Heren / Dames (spelend) € 142,00 € 35,00 € 177,00
Senior (niet spelend) en 65+ leden € 126,00 nvt € 126,00
Donateur € 115,00 nvt € 115,00
Krachthonk € 75,00 nvt € 75,00

* alleen op vertoon van studentenpas aan de penningmeester.

Enkele belangrijke reglementen:

  • Is uw aanmelding voor 1 januari binnen, dan is volledige clubcontributie verschuldigd. Na 1 januari bedraagt dit de halve clubcontributie. Bij aanmeldingen na 1 april gaat de clubcontributie pas het volgend seizoen in. Wilt u deelnemen aan wedstrijden, ook vriendschappelijk, dan is altijd de volledige bondscontributie verschuldigd.
  • Het innen van de contributie wordt verzorgd door de firma ClubCollect. U ontvangt van hun ieder jaar in augustus per email een betaalverzoek met inlogcode waarna U zelf aan kan geven of U in één keer of in termijnen wil betalen. ClubCollect maakt gebruik van Ideal.
  • Alle kosten betreffende een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de persoon die in gebreke is gebleven.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk naar onderstaande postbus t.a.v. de secretaris of per E-mail en wel vóór 31 mei van het lopende verenigingsjaar.
  • Ouders van jeugdleden gaan de verplichting aan om bij toerbeurt bar-, keuken- en rijdiensten te verrichten.  Rugby Club Hilversum is een vereniging die staat of valt met de inspanningen van haar leden – en hun aanhang. Iedereen draagt naar vermogen een steentje bij. Al onze vrijwilligers (zoals de Teammanger, de Coach, een Bestuurslid of commissielid) spenderen belangeloos hun tijd aan de randvoorwaarden om onze spelers de mogelijkheid te bieden deze geweldige sport te kunnen beoefenen.

Contact

Postadres: Clubhuis:
Postbus 126 Kininelaantje 7a Telefoon: 035 – 65 61 953
1200 AC HILVERSUM 1216 BZ HILVERSUM ING. NL75 INGB 0002 9846 21