International Youth Rugby Festival 2021

International Youth Rugby Festival 2021 geannuleerd

Met pijn in het blauw-witte hart heeft Rugby Club Hilversum besloten om ook in 2021 het International Youth Rugby Festival te annuleren in verband met de voortdurende Covid19-pandemie. Het Festival, dat op 1e Paasdag (4 april) 2021 op het sportcomplex aan het Kininelaantje in Hilversum zou worden gehouden, ontleent zijn sfeer en karakter aan de vele deelnemende teams uit binnen- en buitenland en alle ouders, begeleiders, vrijwilligers en andere belangstellenden die op Paaszondag traditioneel bij elkaar komen voor een mooie dag jeugdrugby.

Onder de huidige omstandigheden en geldende regels en voorschriften ziet Rugby Club Hilversum geen mogelijkheden om een Festival van de gebruikelijke omvang te organiseren. De veiligheid en gezondheid van alle bezoekers maar zeker ook van al onze vrijwilligers staan voor ons voorop. Zelfs als de huidige beperkingen die nu door de Rijksoverheid zijn opgelegd zouden worden versoepeld, zijn we nog steeds té beperkt om er een mooi en tegelijk veilig en gezond Festival van te maken. En dus heeft het Bestuur besloten om er ook voor 2021 een streep door te zetten. Dit is een grote teleurstelling voor iedereen, zeker ook omdat het Festival dit jaar al niet kon doorgaan.

Vol enthousiasme gaan we ons nu richten op 1e Paasdag 2022 (17 april) en verwachten we dan alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers op de Hilversumse velden te kunnen begroeten. De teams die al waren ingeschreven voor het Festival in 2021 gaan ‘automatisch’ mee naar 2022 en krijgen hierover individueel bericht. Wij danken hen in ieder geval voor hun inschrijving en het in ons gestelde vertrouwen.

International Youth Rugby Festival 2021 cancelled

UK vlag - rugbyclubhilversum.nlIt is with great pain in our blue and white heart that Rugby Club Hilversum has decided to cancel the International Youth Rugby Festival 2021 as a consequence of the ongoing Covid19 pandemic. The Festival, which was to take place on Easter Monday (April 4) 2021, derives its atmosphere and character from the many participating teams from home and abroad and all parents, staff, volunteers, and other spectators who traditionally get together on Easter Sunday for a good day of youth rugby.

Under the circumstances and current rules and regulations issued by the national government, Rugby Club Hilversum sees no possibilities to organize a Festival of the usual size. We want to be able to guarantee the safety and health of all visitors, not in the least of our many volunteers. Even if the current restrictions were to be decreased, we would still be too limited to organize an attractive and at the same time safe and healthy Festival. And so, the Board has decided to cancel the 2021 edition as well. It is a big disappointment to everyone involved, especially after the cancelation of this year’s Festival.

With great enthusiasm, we are now going to focus on Easter Monday 2022 (April 17) and hope to greet all participants, spectators, and volunteers on the Hilversum pitches then. The teams that were already registered for the Festival in 2021 will “automatically” be transferred to 2022 and will be notified individually. In any case, we would like to thank them for their registration and for their continued faith in us.

Blijf gezond en graag tot 17 april 2022! / Stay Safe and see you on April 17 2022!