Zonder vrijwilligers geen Rugbyclub Hilversum

Een vereniging draait om- en voor haar leden. Van die leden wordt dan ook wat verwacht. Namelijk participeren in de vereniging. Samen werken aan en versterken van onze club.

Nu zijn we bij Rugby Club Hilversum gezegend met een “harde kern” van vrijwilligers die zich sinds jaar en dag met hart, ziel en zaligheid inzetten voor onze club. Maar, we groeien. Zowel in ledental als in de professionalisering van de facilitaire taken. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we dringend behoefte aan extra helpende handen.

Op alle gebieden en voor elke beschikbare tijd die je aan de club wilt spenderen.

Jouw bijdrage wordt door iedereen binnen de club bijzonder gewaardeerd, het is leerzaam en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling

Rugbyclub Hilversum kent de volgende commissies: bar-, feest- & evenementen-, jeugd-, controle-, technische-, onderhoud-, pr & communicatie-, referee-, sponsor- en tourcommissie.

Dus, geef je op bij een van de commissies

We staan te springen om jou!